Wielkie Święto Koszykówki w Połańcu!

Już 13 lipca 2024 roku miłośnicy koszykówki będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu sportowym – Połaniec Street Basket Cup 2024. Turniej odbędzie się na boisku przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Running Połaniec. Współorganizatorami są Miasto i Gmina Połaniec oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.

Turniej koszykówki 3x3

Turniej Połaniec Street Basket Cup 2024 to wyjątkowa okazja, by pokazać swoje umiejętności koszykarskie w formule 3x3. Na boisku zmierzy się 16 drużyn, które będą walczyć o zwycięstwo i nagrody. Start rozgrywek zaplanowano na godzinę 11:00, a biuro zawodów będzie czynne od 10:00 do 10:45.

Emocjonujące konkursy!

Nie tylko mecze dostarczą niezapomnianych emocji. Między rozgrywkami przewidziane są konkursy rzutów za 3 punkty oraz rzuty z połowy boiska, które z pewnością przyciągną uwagę zarówno uczestników, jak i kibiców. To doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w nieco innych konkurencjach koszykarskich i zdobyć dodatkowe nagrody.

OFICJALNE PRZEPISY GRY 3x3

INFORMACJA O KWALIFIKACJI DO TURNIEJU

OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO POŁANIEC STREET BASKET CUP 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nagrody i pakiety startowe

Dla najlepszych drużyn przewidziane są statuetki, które będą stanowić wyjątkową pamiątkę z tego wydarzenia. Jednak nikt nie odejdzie z pustymi rękami – wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe, które umilą im udział w turnieju.

Dołącz do nas!

Jeżeli kochasz koszykówkę i chcesz spędzić czas w świetnej atmosferze, nie może Cię zabraknąć na Połaniec Street Basket Cup 2024! Zgłoś swoją drużynę, zabierz znajomych i przyjdź na boisko przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, by razem z nami przeżyć niezapomniane sportowe emocje.

Oficjalny plakat wydarzenia

ORGANIZATORZY

SPONSOR

PARTNERZY

patronat medialny

Wykonał: Artur Kosowicz

Zgłoś się!

REGULAMIN IMPREZY POŁANIEC STREET BASTEK CUP 20241. Celem imprezy jest popularyzacja koszykówki oraz promocja Miasta i Gminy w Połaniec. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Running Połaniec.2. Mecze rozgrywane są dnia 13.07.2024 od godziny 11.00 - 17.30 na boisku przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu. Biuro zawodów czynne w dniu 13.07.2024 od 10.00 do 10.45. W przypadku złych warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona do hali sportowej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu. Tuż przed meczami półfinałowymi rozegrany zostanie konkurs rzutów za 3 punkty i konkurs rzutów z połowy boiska.3. Wprowadza się limit 16 drużyn. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną zamknięte. Każda drużyna składa się z czterech zawodników (trzech na boisku i jeden zmiennik). Aby mecz się rozpoczął, każda drużyna musi mieć trzech zawodników na boisku.4. Drużyny zostaną podzielone na 4 grup po 4 zespoły. W ramach udziału w zawodach, każda
z drużyn rozegra w grupie minimum trzy 3 mecze po 10 min. Dwie najlepsze drużyny
z każdej grupy awansują do finałów zawodów rozgrywanych „systemem pucharowym”.
5. Turniej ma charakter amatorski. Nie dopuszcza się udziału zawodników zrzeszonych. Turniej rozgrywany jest w formule „OPEN”. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia (wymagana zgoda rodziców).6. Zapisy do turnieju trwają od 10.06.2024 do 10.07.20243 lub do wyczerpania limitu miejsc. Informacje o stanie zapisów udostępniane będą na stronie: www.polaniecstreetbasket.pl. Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.polaniecstreetbasket.pl. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest opłacenie wpisowego
w kwocie 100 zł od drużyny.
PAMIĘTAJ O OPŁACENIU WPISOWEGO! MASZ NA TO 24 GODZINY OD REJESTRACJI!Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Running Połaniec
Ul. Wincentego Witosa 1
28-230 Połaniec
Nr konta: 05 1600 1462 1894 1251 8000 0001
Tytuł przelewu: NAZWA DRUŻYNY, WPISOWE NA TURNIEJ POŁANIEC STREET BASKET CUP 2024
7. W cenie wpisowego każda drużyna otrzyma 4 pary skarpetek koszykarskich, 4 narzutki,
4 napoje oraz 4 talony na posiłek. Zwycięzcy POŁANIEC STREET BASKET CUP 2024 otrzymają pamiątkowe puchary i upominki ufundowane przez Stowarzyszenie Runnig Połaniec i Miasto
i Gminę Połaniec.
8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakakolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w POŁANIEC STREET BASKET CUP 2024,
- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
- Publikowanie zdjęć́ uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych.
9. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.10. Dostarczenie podpisanego przez wszystkich zawodników drużyny zgłoszenia jest jednocześnie potwierdzeniem braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju.11. Rozgrywki są prowadzone w kategorii OPEN (drużyny męskie lub mieszane). Gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju. Piłki do rozgrzewki drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.12. Organizator rezerwuje sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio w formularzu zgłoszeniowym bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.13. Wszystkie mecze sędziowane są przez Sędziów. Ich decyzje są ostateczne!14. Należy dążyć do przestrzegania zasad „fair play” oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.15. Mecz każdorazowo będzie rozgrywany na boisku do koszykówki z jednym koszem. Boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz "półkole bez szarży" pod koszem. Można również używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki.16. Każda drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik). Aby mecz się rozpoczął, każda drużyna musi mieć 3 zawodników na boisku.17. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki.18. Sędziowie odpowiedzialni są za mierzenie czasu gry, liczenie punktów, fauli drużyny oraz przerw na żądanie i rozstrzyganie sporów.
19. Regularny czas gry wynosi 10 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany tylko podczas czasu na żądanie. Jednakże ta drużyna, która jako pierwsza w regularnym czasie gry zdobędzie 21 lub więcej punktów, wygrywa mecz przed upływem czasu. Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz.
20. Punkty są przyznawane drużynie atakującej kosz, do którego wpadła piłka w następujący sposób:
- za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznaje się jeden (1) punkt,
- za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punkty,
- za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.
21. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):
- Zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznowi grę poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej), na pole znajdujące się poza łukiem,
- Drużyna broniąca nie może starać się zagrać piłką w obszarze "półkola bez szarży" podczas wyprowadzania piłki.
22. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):
Jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,
- Jeżeli drużyna obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie do partnera),
- Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie). Jeśli drużyna odda rzut do kosza po tym jak nie wyprowadziła piłki prawidłowo za łuk, popełnia błąd i traci posiadanie piłki i ewentualne pkt. nie są zaliczone,
- Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn, następujące po sytuacji martwej piłki, musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska. Uważa się, że zawodnik znajduje się "za łukiem", jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.
23. Faule osobiste nie są zapisywane zawodnikom (chyba że zostały orzeczone jako niesportowe lub dyskwalifikujące) tylko sumowane do każdej drużyny. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry z powodu liczby popełnionych fauli osobistych. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym (1) rzutem wolnym, podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą dwoma (2) rzutami wolnymi. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym. Siódmy (7), ósmy (8) oraz dziewiąty (9) faul drużyny zawsze będzie karany dwoma (2) rzutami wolnymi. Dziesiąty (10) i każdy kolejny faul zostanie ukarany dwoma rzutami (2) wolnymi oraz posiadaniem piłki. Ten zapis stosuje się również do fauli popełnionych w trakcie akcji rzutowej. Wszystkie faule techniczne zawsze są karane jednym (1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki, a faule niesportowe dwoma (2) rzutami wolnymi i posiadaniem piłki. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska.24. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem. Drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 15 sekund. Należy uznać za błąd, kiedy po tym jak drużyna wyprowadziła piłkę za łuk, zawodnik ataku, będąc w obszarze wewnątrz łuku, kozłuję piłkę stojąc tyłem lub bokiem do kosza przez więcej niż pięć (5) sekund.
25. Każda drużyna ma prawo do jednej przerwy na żądanie trwającej 30 sekund. Jakikolwiek zawodnik lub zmiennik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.
26. Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (checkball) lub przed rzutem wolnym. Zmiennik może wejść do gry, kiedy jego partner z drużyny opuści boisko i nawiąże z nim kontakt fizyczny. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów.27. Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora. Niezależnie od tego, organizator każdorazowo zdyskwalifikuje zawodnika(ów) za akty przemocy, słowną lub fizyczną agresję, niezgodną ze sportowym duchem ingerencję w wynik meczu. Organizator ma także prawo zdyskwalifikować całą drużynę za wkład jednego z zawodników (także poprzez zaniechanie działania) w wyżej opisane zachowania.28. Podczas trwania turnieju służbę pełnić będzie ratownik medyczny.Dane organizatora:
Stowarzyszenie Running Połaniec
ul. Witosa 1
28-230 Połaniec
Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:
Mariusz Kowalik, tel. 608 233 104, e-mail: [email protected]
Sebastian Szweda, tel. 603 671 129, e-mail: [email protected]
Michał Łukaszek, tel. 505 008 280, e-mail: [email protected]